Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1443_2013005
Administrativ enhet 1443
Planident 2013005
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 451
Plannavn Arealdelen i kommuneplanen 2015-2027
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 04.06.2015
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 - Føresegner og retningslinjer - Vedtak 21.03.2019.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak KS-sak 062-15.pdf  
  Arealplankart Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 - Plankart del 1 - Vedtak 04.06.15.pdf  
  Arealplankart Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 - Plankart del 2 - Vedtak 04.06.15.pdf Plankart med skredfareområde (omsynssone H310)
  Bestemmelser Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 - Føresegner og retningslinjer - Vedtak 04.06.2015..pdf Utgått. Sjå "Gjeldende bestemmelser"
  Planbeskrivelse Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 – Planomtale – Vedtak 04.06.2015.pdf  
  Konsekvensutredning Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 - Vedlegg 1 - Konsekvensutgreiing og risiko- og sårbarheitsanalyse - Vedtak 04.06.2015.pdf  
  Diverse Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 - Vedlegg 2 - Samandrag og vurdering av innspel til planarbeidet - Vedtak 04.06.2015.pdf  
  Rapport Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 - Vedlegg 3 - Strandsonevurdering av byggegrense i 100-metersbeltet mot sjø - Vedtak 04.06.2015.pdf  
Andre dokumenter Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Lefdal og Midthjell.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Haus og Ervik.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Kjølsdalen og Reksnes.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Lund og Høynes.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Stårheim.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Torvik - Remme.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Haugen.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Hjelmelandsdalen.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Nordfjordeid.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Sørsida - indre del.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Sørsida - ytre del.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Lote - Åsane.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Hennebygda.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Hjelle -Leivdal - Nes.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Fladalen.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Heggjabygda.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Heggjadalen_Frisliddalen.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Hatlelid - Navelsaker.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Skrede.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Holmøyane.pdf  
  Tegnforklaring Kommuneplanen sin arealdel - Teiknforklaring til plankart del 1.pdf  
  Tegnforklaring Kommuneplanen sin arealdel - Teiknforklaring til plankart del 2.pdf