Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1532_2014010
Administrativ enhet 1532
Planident 2014010
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 768
Plannavn Kommuneplanen sin arealdel
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 14.06.2018
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst