Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1820_20140050
Administrativ enhet 1820
Planident 20140050
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 19 / 14
Plannavn Områderegulering for Stamnesmarka øvre
Type Områderegulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 30.01.2019
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak