Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1925_2017002
Administrativ enhet 1925
Planident 2017002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 1339
Saksnummerinformasjon 18/1293 (Lenvik)
Plannavn Kystplan II Midt- og Sør-Troms
Type Kommunedelplan
Status Planlegging igangsatt
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 27.03.2018
Frist for uttalelse til planprogram 15.05.2018
Vedtatt planprogram 25.06.2018
Frist innspill 15.06.2018
1. gangs behandling  
Offentlig ettersyn - fra / til 03.05.2019 / 14.06.2019
Endelig planvedtak  
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Planprogram 2018-planprogram-endelig-versjon.pdf  
  Vedtak Referat IKPU 24april2019.pdf Referat fra møte om utlegging av plan til høring
Andre dokumenter Planprogram 20181503-planprogram-hoeringsversjon.pdf Høringsdokument
  Diverse innspillskjema-til-kystplan-ii.pdf Innspillsskjema
  Kart plangrenser.pdf  
  Kunngjøring Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for Kystplan Midt- og Sør-Troms.pdf  
  Planprogram Planprogram.pdf.pdf Høringsdokument
  Diverse Adresseliste.pdf.pdf  
  Diverse 20180625 Samla innspill til planprogram.pdf vedlegg til interkommunalt planutvalg
  Diverse 20180625 Møteinnkalling IKPU.docx  
  Diverse 20180625 Vedlegg innspill til Planprogram.docx  
  Diverse 1-9.pdf Innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Harstad havn Senja Havfiskesenter Torleif Jørgensen, Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) Målselv kommune Tranøy kommune Statens vegvesen Roar Jørgensen Grasmyr Grendeutvalg
  Diverse 10-19.pdf Innspill fra Nordland Fylkes Fiskarlag Oddmund Solbø m.fl Forsvarsbygg Harstadregionens Næringsforening Ruben Andrè Lund Hanssen Jan Arne Arntsen Senja Sosialistiske Venstreparti Kystverket Forum for natur og friluftsliv Direktoratet for Mineralf
  Diverse 20-29.pdf Innspill fra Grøtavær Båtforening og Grøtavær Grunneierlag Fylkesmannen i Troms Jostein Jenssen Evald Johan Andreassen Sametinget Troms Fylkeskommune Nordland Fylkeskommune Fylkesmannen i Nordland Fiskeridirektoratet Fiskarlaget Nord
  Diverse 30-39.pdf Innspill fra Hans Helge Jørgensen Rossfjordvassdragets grunneiere Jorunn Lisbeth Eriksen Byen Harstads venner Torleif Jørgensen Forum for Natur og Friluftsliv Fjordbotn Camping Tore Ruud Midt-Troms Havpadleklubb Rolv Gunnar Bakkelund
  Diverse 40-51.pdf Innspill fra Dyrøy villfisk Harstad Padleklubb Y. Lorentsen og V. Nilsen Ulf H. Nilsen og Arne Limberg Harstad-reg. Næringsforening Nordtorsk Straumen Fiskarlag Sortland kom. S. E. Berg Innspillsgruppen for Havbruk Rødt Tjeldsund Målselv kom
  Planbeskrivelse Kystplan II planbeskrivelse 20190424.pdf  
  Bestemmelser Planbestemmelser og retningslinjer 20190424.pdf  
  Diverse Vedlegg I innspill.pdf  
  Diverse Vedlegg II - Arbeidsmetode KU.pdf  
  Konsekvensutredning Vedlegg III KU.pdf