Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3822_1980001
Administrativ enhet 3822
Planident 1980001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Haugsjåsund huskrull
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 21.02.1980
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 830
Opprinnelig planid 1980001
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Haugsjåsund_huskrull_føresegner.pdf Føresegner
Andre dokumenter Arealplankart Haugsjåsund_huskrull_plankart.pdf Arealplankart