Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3822_2021003
Administrativ enhet 3822
Planident 2021003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Bjønntjønnlia og Skogbu hyttefelt
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Diverse Bjønntjønnlia_Skogbu_annonse.pdf Annonse
  Diverse Bjønntjønnlia_Skogbu_varslingsbrev.pdf Varslingsbrev
  Diverse Bjønntjønnlia_Skogbu_varselliste.pdf Varselliste
  Kart Bjønntjønnlia_Skogbu_kart.pdf Kart over planområde
  Diverse Bjønntjønnlia_Skogbu_referat_førehandskonferanse.pdf Referat frå førehandskonferanse
  SOSI-fil Bjønntjønnlia_Skogbu_sosifil.sos SOSI-fil