Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3825_19930001
Administrativ enhet 3825
Planident 19930001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Kommunedelplan Åmot
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 29.06.1993
Bestemmelser Planbestemmelser fremgår av kartet (byggehøyder m.v.)
Myndighet Kommunestyret
Format Raster
Opprinnelig administrativenhet 834
Opprinnelig planid 19930001
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 19930001 Kommunedelplan Åmot Føresegner.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 19930001 Kommunedelplan Åmot plankart og føresegner.pdf  
Andre dokumenter SOSI-fil 19930001 Kommunedelplan Åmot sosifil.sos