Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3825_19940002
Administrativ enhet 3825
Planident 19940002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Kommunedelplan Edland/Haukeli
Type Kommunedelplan
Status Utgått/Erstattet
Ikrafttredelsesdato 01.12.1993
Myndighet Manglende registrering
Opprinnelig administrativenhet 834
Opprinnelig planid 19940002
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 19940002 Kommunedelplan Edland Haukeli Føresegner.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 19940002 Kommunedelplan Edland Haukeli plankart og føresegner.pdf  
Andre dokumenter SOSI-fil 19940002 Kommunedelplan_Edland Haukeli sosifil.sos  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
20.01.2016 2015 / 2888 saksarkiv Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Frådeling av 3 da frå 88/37 kommunen, til bruk til Sturegutmonument mm. LNF-område Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6623149 Y: 421163
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.09.2016 2016 / 1383   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Frådeling av bustadtomt - 91/101 LNF område i KDP Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6623319 Y: 419745
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.01.2017 2016 / 2286   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Frådeling av bustadtomt frå 96/1 LNF område i KDP Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6623439 Y: 418503
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen blir erstattet helt av
Planid Plannavn
20170008 Kommunedelplan Edland - Haukeli