Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3825_20080014
Administrativ enhet 3825
Planident 20080014
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2008 / 2886
Saksnummerinformasjon saksarkiv
Plannavn Kommunedelplan Vågslid
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 14.11.2019
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 834
Opprinnelig planid 20080014
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 10.10.2008
Offentlig ettersyn - fra / til 22.06.2017 / 08.09.2017
Endelig planvedtak 14.11.2019
Kunngjøring av planvedtak 18.12.2017
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20080014 kdp Vågslid føresegner.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 20080014 Kdp Vågslid plankart.pdf  
Andre dokumenter Vedtak 20080014 Kdp Vågslid kommunestyrevedtak 14.11.19.pdf  
  Vedtak 20080014 Kdp Vågslid kommunestyrevedtak 20.06.19.pdf  
  Vedtak 20080014 kdp Vågslid vedtak KMD 18.04.19.pdf  
  Diverse 20080014 kdp Vågslid fylkesmannen brev 5 oversending KMD.pdf  
  Diverse 20080014 kdp Vågslid Vinje kommune brev 01.11.18 oversending av sak om motsegn til fylkesmannen.pdf  
  Vedtak 20080014 kdp Vågslid kommunestyrevedtak 18.10.18.pdf  
  Vedtak 20080014 kdp Vågslid plan- og miljøutvalet 26.09.18.pdf  
  Vedtak 20080014 kdp Vågslid kommunestyrevedtak 19.10.17.pdf  
  Vedtak 20080014 kdp Vågslid plan- og miljøutvalet 10.05.17.pdf  
  Vedtak 20080014 kdp Vågslid plan og miljøutvalet 27.02.13.pdf  
  Planbeskrivelse 20080014 kdp Vågslid Plandokument.pdf  
  Konsekvensutredning 20080014 kdp Vågslid KU_revidert etter plm 4 g.pdf  
  Diverse 20080014 kdp Vågslid oppsummering merknader 2 oe .pdf  
  Konsekvensutredning 20080014 kdp Vågslid Faun Villrein-notat januar 2015.pdf  
  Konsekvensutredning 20080014 kdp Vågslid Faun villreinrapport januar 2014.pdf  
  Diverse 20080014 kdp Vågslid fylkesmannen brev 4 Møtereferat mekling 070318.pdf  
  Diverse 20080014 kdp Vågslid fylkesmannen brev 3 motsegn offentleg ettersyn 2g.pdf  
  Diverse 20080014 kdp Vågslid fylkesmannen brev 2 vurdering motsegn.pdf  
  Diverse 20080014 kdp Vågslid Fylkesmannen brev 1 motsegn off ettersyn 1g.pdf  
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
06.09.2013 2008 / 2886 saksarkiv Fylkesmennene Naturmangfold, friluftsliv, landskap, grønnstruktur Trukket/Uaktuell bygjeområde og grense villrein, jf. regional plan Setesdal heiane mm. Vedtak i KMD 8.4.19.    
X: Y:
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
20020006 Kommunedelplan Vågsli