Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_197101
Administrativ enhet 4211
Planident 197101
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Hausnes disposisjonsplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 18.06.1971
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 197101
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Hausneshyttefelt_beskrivelse_bestemmellser.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Hausneshyttefelt_plankart_1971.pdf Dette er originalplan kart. Dette er endret en rekke ganger