Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_197301
Administrativ enhet 4211
Planident 197301
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Tegårsvann disposisjonsplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 16.07.1973
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 197301
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Tegårsvannhyttefelt_gml_plan_utvidelse_beskrivelse_bestemmelser.pdf Fra 1973 dato ikke angitt
Vedtaksdokumenter Arealplankart Tegårsvannhyttefelt_gml_plan_utvidelse_plankart.pdf Utvidelse av planområde. Udatert kart fra 1973. Er gjeldene plan for del gnr. 20 bnr. 11
Andre dokumenter Planbeskrivelse Tegårsvannhyttefelt_gml_plan_beskrivelse.pdf