Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_197401
Administrativ enhet 4211
Planident 197401
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Skorva hytteplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 04.06.1974
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 197401
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart Skorva_gml_plankart.pdf  
  Bestemmelser Best_Dis_plan_Skorva.pdf  
  Diverse Skorva_gml_plan_fylkesmannbeh.pdf