Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_197501
Administrativ enhet 4211
Planident 197501
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Granheim reguleringsplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 01.01.1975
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 197501
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart Granheim_boligfelt_plankart.pdf Enkel plan
  Vedtak Granheim_boligfelt_saksbehandling.pdf  
Andre dokumenter Vedtak Granheim_boligfelt_utslippstillatelse.pdf