Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_197502
Administrativ enhet 4211
Planident 197502
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Lyngås disposisjonsplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 30.06.1975
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 197502
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Best_Disp_plan_Lyngås.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Lyngås_plankart_skisse_20_06_1974.pdf  
  Vedtak Lyngås_bygningsråd_behandling.pdf  
Andre dokumenter Diverse Lyngås_tomtegrenser.pdf