Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_197601
Administrativ enhet 4211
Planident 197601
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Kleivann_disposisjonsplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 22.04.1976
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 197601
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Kleivvann_hyttefelt_vedtekter.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Kleivvann_hyttefelt_godkjenning.pdf  
  Arealplankart Kleivvann_hyttefelt_plankart.pdf  
  Planbeskrivelse Kleivvann_hyttefelt_planbeskrivelse.pdf