Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_197602
Administrativ enhet 4211
Planident 197602
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Løkjefjell disposisjonsplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 02.08.1976
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 197602
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart Løkjefjell_hyttefelt_plankart.pdf  
  Vedtak Løkjefjell_hyttefelt_vedtak.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Løkjefjell_hyttefelt_planbeskrivelse.pdf