Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_197901
Administrativ enhet 4211
Planident 197901
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksår / sekvensnummer 1979 / 1
Plannavn Alvheim/Kamperhaug
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 12.03.1985
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 197901
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart Alvheim_opprinnelig_plankart.pdf Opprinnelig plankart - må sees i sammenheng med endring
  Diverse Alvheim_mindre_vesentlig_endring.pdf Sees i sammenehng med opprinnelig plankart datert 26.09.77
Andre dokumenter Bestemmelser Alvheim_rebest.pdf Opprinnelige reguleringsbestemmelser - endret