Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_198101
Administrativ enhet 4211
Planident 198101
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Hoppehagen reguleringsplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 19.08.1982
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 198101
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Hoppehagen_reg_best.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Hoppehagen_reguleringsplan_plankart.pdf  
  Arealplankart Hoppehagen_detaljplan_kart.pdf  
  Vedtak Hoppehagen_detaljplan_godkjenning.pdf  
  Vedtak Hoppehagen_bygningsådet_2gang.pdf  
Andre dokumenter Bestemmelser Hoppehagen_utbyggingsregler.pdf