Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_198202
Administrativ enhet 4211
Planident 198202
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksår / sekvensnummer 1982 / 2
Plannavn Hageroa reguleringsplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 13.06.1983
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 198202
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Hageroa_flateregplan_regbest.pdf  
  Gjeldende bestemmelser Regbest_Hageroa_m_tillegg.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Hageroa_flatereg_plankart.pdf  
Andre dokumenter Stadfestingsbrev Hageroa_flateregplan_underskrift.pdf  
  Vedtak Hageroa_flatereg_saksbehandling.pdf