Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_199401
Administrativ enhet 4211
Planident 199401
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Saksår / sekvensnummer 1995 / 1
Plannavn Haugbakken reguleringsplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 27.10.2015
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 199401
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Haugbakken_boligfelt_regbest.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Haugbakken_boligfelt_plankart.pdf  
  Vedtak Haugbakken_boligfelt_sakabehandling.pdf