Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_199701
Administrativ enhet 4211
Planident 199701
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Tuftene reguleringsplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 08.04.1997
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 199701
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser RegplanToftene_regbest.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart RegplanToftene_plankart.pdf Enkel plan. Dato er usikker
  Planbeskrivelse Toftene_beskrivelse_behandling.pdf