Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_199902
Administrativ enhet 4211
Planident 199902
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksår / sekvensnummer 1 / 1
Plannavn E-18_Brokelandsheia-Akland
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 01.01.1999
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 199902
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak E-18_Brokelandsheia_Akland saksbehandling.pdf  
Andre dokumenter Arealplankart E-18_Brokelandsheia-Akland plankart.pdf Svært enkelt plankart