Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_200001
Administrativ enhet 4211
Planident 200001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksår / sekvensnummer 2001 / 351
Plannavn E-18_Toplankryss_Brokelandsheia
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 13.09.2001
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 200001
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak Toplankryss E-18 Brokelandsheia behandling.pdf Behandling av planforslag
  Arealplankart Plankart_toplankryss_Brokelandsheia.pdf Gammelt plankart.
  Vedtak Toplankryss_Brokelandsheia mindre vesentlig endring.pdf Gang og sykkelvei under E-18
  Vedtak Toplankryss E-18 Brokelandsheia 2 behandling anke.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
22.02.2002 2002 / 552 351-E18 Kun innhold Gangvei under E-18 Planutvalget    
X: 6520300 Y: 504345
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84