Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_200101
Administrativ enhet 4211
Planident 200101
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Smaatjennhei
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 27.09.2001
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 200101
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Regbest_Småtjennheiene.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Småtjennheiene_plankart.pdf Opprinnelig plankart med tegnforklaringer
  Planbeskrivelse Småtjennheiene_beskrivelse.pdf  
  Vedtak Småtjennheiene_egengodkjenning.pdf  
Andre dokumenter Diverse Småtjennheiene_avtale_kjøp_grunn.pdf Avtale om tilskudd til utbygging.