Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_200201
Administrativ enhet 4211
Planident 200201
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Plannavn Lindtjenn
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 27.06.2002
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 200201
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Lindtjenn_boligfelt_regbest_revidert_2006.pdf  
Vedtaksdokumenter Bestemmelser Lindtjenn_boligfelt_regbest.pdf Opprinnelige reg.best. erstattet 2006.
  Arealplankart Lindtjenn_boligfelt_plankart_revidert_2006.pdf  
  Arealplankart Lindtjenn_boligfelt_plankart.pdf Opprinnelig plankart - (ble endret i 2006).