Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_200202
Administrativ enhet 4211
Planident 200202
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Plannavn Holmen Gård Regplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 27.06.2002
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 200202
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Holmen Gård_regbest.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Holmen Gård_plankart.pdf  
  Vedtak HolmenGårdgodkj.pdf