Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_200601
Administrativ enhet 4211
Planident 200601
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Tegårsvann reguleringsplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 27.01.2006
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 200601
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Regbest_Tegårsvann.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Tegårsvann_hyttefelt_plankart.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Tegårsvann_hyttefelt_beskrivelse.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
16.09.2009 2009 / 50   Kun innhold Forlengelse av sidevei 3 og flytting av parkeringsplass Delegert myndighet Vedtak Forlengelse av sidevei 3 og flytting av parkeringsplass
Arealplankart
 
X: 6525778,93 Y: 495936,35
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.06.2014 2014 / 4   Kun innhold Det reguleres inn ny parkeringsplass Planutvalget Vedtak
Arealplankart
 
X: 6525373,47 Y: 495272,03
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84