Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_200801
Administrativ enhet 4211
Planident 200801
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Saksår / sekvensnummer 2008 / 1
Plannavn Kvernåsen reguleringsplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 23.10.2008
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 200801
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Kvernåsen_regbest_planbeskrivelse.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Kvernåsen_kommunestyrets_godkjenning.pdf  
  Arealplankart Plankart_opprinnelig1.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Kvernåsen_plan_sluttbehandling.pdf  
  Vedtak Kvernåsen_utslippstillatelse.pdf  
  Diverse Kvernåsen_søknad_utslippstillatelse1.pdf  
Andre dokumenter Utbyggingsavtale evnt. avtaler Kvernåsen_forslag_veiavtale.pdf  
  Diverse Kvernåsen_søknad_utslippstillatelse_kart.pdf