Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_200802
Administrativ enhet 4211
Planident 200802
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2008 / 2
Plannavn Lindvollheia reguleringsplan
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 03.11.2015
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 200802
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Lindvollheia_regbest.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Lindvollheia_plankart_opprinnelig.pdf  
  Vedtak Lindvollheia_godkjenning.pdf  
Andre dokumenter Diverse Lindvollheia_Fylkesmannen_oppstart.pdf  
  Diverse Lindvollheia_Fylkesmannen_oppstart2.pdf  
  Diverse Lindvollheia_of_høring.pdf  
  Diverse Lindvollheia_Vegvesenet_oppstart.pdf