Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_201101
Administrativ enhet 4211
Planident 201101
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Reguleringsplan Mostad
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 16.06.2011
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 201101
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Mostad_boligfelt_regbest.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Mostad_boligfelt_plankart.pdf  
  Vedtak Mostad_boligfelt_godkjennning_planprogram.pdf  
  Planbeskrivelse Mostad_boligfelt_planbeskrivelse.pdf  
  Vedtak Mostad_boligfelt_godkjenning.pdf  
  Planprogram Mostad_boligfelt_forslag til planprogram.pdf