Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_201201
Administrativ enhet 4211
Planident 201201
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 1
Plannavn Brokelandsheia områdereguleringsplan
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 21.03.2013
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 201201
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Bestemmelser_ endelig vedtatt_210313.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Planbeskrivelse med vedlegg_2gangs behandling_vedtatt210313.pdf  
  Arealplankart Brokelandsheia_Områdereguleringplan_godkjent_23032013.pdf Opprinnelig vedtatt plan