Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_201301
Administrativ enhet 4211
Planident 201301
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Lindberga
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.06.2013
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 201301
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Lindeberga_boligfelt_reguleringsbestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Lindeberga_boligfelt_godkjenning av planprogram.pdf  
  Arealplankart Lindeberga_boligfelt_plankart.pdf  
  Planprogram Lindberga_boligfelt_forslag_planprogram_.pdf Dato er usikker.
  Planbeskrivelse Lindeberga_boligfelt_planbeskrivelse.pdf  
  Vedtak Lindeberga_boligfelt_godkjenning_kommunestyret.pdf  
Andre dokumenter Utbyggingsavtale evnt. avtaler Grunneieravtale.pdf