Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4649_1441201701
Administrativ enhet 4649
Planident 1441201701
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 367
Plannavn Arealdelen i kommuneplanen 2017-2029
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 06.07.2018
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Føresegner, rev. D.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Kommuneplan - Arealdel - Mekling (L)(25971).pdf  
  Diverse Endeleg protokoll etter mekling (L)(24678).pdf  
  Vedtak Kommuneplanen sin arealdel 2017-2029 - Vedtak (L)(16684).pdf  
  Stadfestingsbrev Avgjørelse i innsigelsessak - Klima- og miljødepartementet (L)(42715).pdf  
  Arealplankart 01_rev.D_Selje kommune_1_20 000_A0_15.08.18.pdf Dekkar Flatraket - Rundereim - Barmen - Skorbøen - Selje - Kjøde - Årsheim - Rekvika
  Arealplankart 02_rev.D_Selje kommune_1_20 000_A0_15.08.18.pdf Dekkar Stadhalvøya sør til Drage - Otneim
  Arealplankart 03_rev.D_Utsnitt Flatraket_1_5000_A1_15.08.18.pdf  
  Arealplankart 04_rev.D_Utsnitt Selje_1_5 000_A1_15.08.18.pdf  
  Arealplankart 05_revD_Utsnitt Leikanger_1_5 000_A1_15.08.18.pdf  
  Konsekvensutredning Selje kommune KU-utgreiing 06.06.2016.pdf  
  Konsekvensutredning Selje kommune - KU tilleggsutgreiing 06.01.17 rev 13.02.17.pdf  
Andre dokumenter Tegnforklaring Teiknforklaring til plankart_1.pdf  
  Tegnforklaring Teiknforklaring til plankart_2.pdf  
  Tegnforklaring Teiknforklaring til plankart_3.pdf