Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201001
Administrativ enhet 5031
Planident 201001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksnummerinformasjon 2010/798
Plannavn Kommuneplanens arealdel 2010-2021
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 20.06.2011
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Offentlig
Format Vektor
Milepæl Dato
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid  
Offentlig ettersyn - fra / til 13.10.2010 / 24.11.2010
Endelig planvedtak 20.06.2011
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Bestemmelser Del 2 Planbestemmelser.pdf Gjeldende planbestemmelser
  Arealplankart Del 3 Plankart A0.pdf Gledende plankart (stort kart)
  Arealplankart Del 3 Plankart A3.pdf Gjeldende plankart (for utskrift)
  Vedtak Vedtak etter 3 gangsbehandling.pdf Samlett vedtak etter siste behandling
  Innstilling (saksfremlegg) Saksfremlegg etter 2 gangsbehandling.pdf Saksfremlegg etter 2 gangsbehandling
  Innstilling (saksfremlegg) Saksfremlegg etter 1 gangsbehandling.pdf Saksfremlegg etter 1 gangsbehandling
Andre dokumenter Planbeskrivelse Del 1 Planbeskrivelse.pdf Gjeldene planbeskrivelse
  Tegnforklaring Tegnforklaring.pdf Tegnforklaring for gjeldende plan