Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5031_201313
Administrativ enhet 5031
Planident 201313
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 3571
Plannavn Detaljregulering for parkeringsplass for Sandfjæra barnehage og tomt for energianlegg
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 15.06.2015
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser planbestemmelser 201313-revidert 22052017.pdf Planbestemmeler vedtatt i kommunestyret 15 . juni 2015. 2 sider.
  Gjeldende bestemmelser 201313 - Plankart - datert 07042015.pdf Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2015.
  Gjeldende bestemmelser 201313 - Planbeskrivelse - 08042015.pdf Planbeskrivelse godkjent av kommunestyret 15. juni 2015.
Vedtaksdokumenter Vedtak Særutskrift saksframlegg 16042015.docx Særutskrift av Utvalg for areal og samfunnsplanleggings første gangs behandling av denne reguleringsplansaken.
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse - 08042015.docx Planbeskrivelse for det planområdet
  Vedtak 201313 - sluttbehandling i kommunestyret 150615.pdf Særutskrift av sluttbehandlinga i kommunestyret 15. juni 2015.
  Arealplankart 201313_Plankart.pdf  
Andre dokumenter Kunngjøring 201313 -Brev fra tegn_3 - kunngjøring oppstart - datert 04122013 - 1 side + vedlegg.pdf  
  Diverse 201313 - Brev fra Statens vegvesen - datert 17122013 - 1 side.pdf Uttalelse til kunngjøringen.
  Diverse 201313 - Brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat - datert 16122013 - 1 side.pdf Uttalelse til kunngjøringen.
  Diverse 201313 - Brev fra kommuneoverlegen og barn- og ungerepresentanten Malvik kommune - datert 19122013 - 2 sider + vedlegg.pdf Uttalelse til kunngjøringen.
  Diverse 201313 - Epost fra FDV-kommunalteknikk Malvik kommune - datert 20122013 - 1 side.pdf Uttalelse til kunngjøringen.
  Diverse 201313 - Brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune -datert 27122013 - 1 side.pdf Uttalelse til kunngjøringen.
  Diverse 201313 - Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - datert 31122013 - 2 sider.pdf Uttalelse til kunngjøringen.
  Diverse 201313 - Brev fra Jernbaneverket - datert 09012014 - 1 side.pdf Uttalelse til kunngjøringen.
  Diverse 201313 - Brev fra Kystverket - datert 07022014 - 2 sider.pdf Uttalelse til kunngjøringen.
  Diverse Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. 290415 - 1 side.pdf Uttalelse ved høringsrunden etter første gangs behandling.
  Diverse Uttalelse fra Jernbaneverket - 270515 - 2 sider.pdf Uttalelse ved høringsrunden etter første gangs behandling.
  Diverse Uttalelse fra Kommuneoverlegen og Barne- og ungerepresentanten - 010615 - 2 sider.htm Uttalelse ved høringsrunden etter første gangs behandling.
  Diverse Uttalelse fra Sameiet Hommelvik Sjøside 1 - 020615 - 1 side.pdf Uttalelse ved høringsrunden etter første gangs behandling.
  Diverse Uttalelse fra Kystverket - 260515 - 1 side.pdf Uttalelse ved høringsrunden etter første gangs behandling.
  Diverse Uttalelse 1 fra fylkesmannen - 290515 - 3 sider.pdf Uttalelse ved høringsrunden etter første gangs behandling.
  Diverse Uttalelse 2 fra fylkesmannen - 020615 - 5 sider.pdf Uttalelse ved høringsrunden etter første gangs behandling.
  Klage Brev fra Nord Energi.pdf Klage på endelig vedtak ved andre gangs behandling av reguleringsplanforslaget.
  Klage Brev fra Sameiet.pdf Klage på endelig vedtak ved andre gangs behandling av forslaget til reguleringsplan.