Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201402
Administrativ enhet 5031
Planident 201402
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 459
Plannavn Mindre reguleringsendring av reg 56C – område for storhall Sveberg
Type Mindre reguleringsendring
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 21.05.2015
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Opprinnelig planid 56C
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 17.10.2014
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 21.05.2015
Kunngjøring av planvedtak 07.07.2015
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201402_Plankart med bestemmelser.pdf Plankart med bestemmelser.
Vedtaksdokumenter Vedtak 201402_Vedtak.pdf  
  Arealplankart 201402_Plankart.pdf  
Andre dokumenter Diverse Varsel om mindre endring.pdf Varsel om mindre endring av reguleringsplan for område storhall Sveberg.
  SOSI-fil 201402_Plankart.sos  
  Tegnforklaring 201402_Tegnforklaring.vtf