Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5031_201804
Administrativ enhet 5031
Planident 201804
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 6447
Plannavn Detaljregulering for Vikhammer Nedre
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat