Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5031_56L
Administrativ enhet 5031
Planident 56L
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksår / sekvensnummer 2008 / 1249
Plannavn Reguleringsplan for Sveberg Vest - Industriveg og pendlerparkering
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 25.05.2009
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser planbestemmelser_rev.15.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Vedtak.pdf  
  Arealplankart Plankart.pdf  
  Kart Kart_endring.pdf  
Andre dokumenter Diverse 56L_Tegnforklaring_941.pdf  
  Diverse 56L_Vektordata_omriss_935.SOS  
  Diverse 56L_Beskrivelse_938.pdf  
  Diverse 56L_Rapport_936.pdf  
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
56 Sveberg Service- og industriområde, alt. II