Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5031_56M
Administrativ enhet 5031
Planident 56M
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksår / sekvensnummer 2008 / 1648
Plannavn Områderegulering for Sveberg Sør
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 31.08.2015
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser REg. 56M - planbestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse Reg. 56M - Planbeskrivelse.pdf  
  Arealplankart Reg 56M - Plankart.pdf  
  Vedtak Reg 56M - Vedtak 2.gansbehandling.pdf  
Andre dokumenter Diverse 56M_Vektordata_omriss_942.SOS  
  Diverse 56M_Beskrivelse_944.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 1g_behandling_saksfremlegg.pdf  
  Vedtak Vedtak_1g_behandling.pdf  
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
56 Sveberg Service- og industriområde, alt. II
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
56K Reguleringsplan Sveberg Sør - utvidelse av industri og serviceområde