Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5042_2016004
Administrativ enhet 5042
Planident 2016004
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 4745
Plannavn Kommuneplanens arealdel
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 13.02.2018
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Planbeskrivelse_Stadfestet-KMD_20190805.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Vedtak_K-styre_20180213.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Samlet saksframstilling_K-styre_20180213.pdf  
Andre dokumenter Stadfestingsbrev _k2_19042196_8.pdf  
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
01.12.2017 2015 / 4745   Fylkesmennene Reindrift Avgjort med forhandlinger Hensyn reindrift byggeområde Kvelifjellet.    
X: Y:
01.12.2017 2015 / 4745   Fylkesmennene Naturmangfold, friluftsliv, landskap, grønnstruktur Avgjort med forhandlinger Hensyn Naturmangfold byggeområde Kvelifjellet og byggegrense til verna vassdrag    
X: Y: