Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1235_2010014
Administrativ enhet 1235
Planident 2010014
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2010 / 1750
Saksnummerinformasjon 10/1750
Plannavn Voss Næringspark - Istad
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 28.11.2013
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 29.01.2011
1. gangs behandling 06.06.2013
Offentlig ettersyn - fra / til 15.06.2013 / 20.08.2013
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 28.11.2013
Kunngjøring av planvedtak 07.12.2013
Behandling formannskap 07.11.2013
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse 1Rapport Istadmyrane 1.11.13.pdf  
  Bestemmelser 3. Endringsforslag føresegner 27.09.2019.pdf  
  Vedtak Vedtak_Godkjentplan.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Samla saksframstilling_Godkjentplan.pdf  
  Kart Istad_regplan_2010014_A2_1_3000.pdf  
  Kart Istad_kart med endring.pdf  
  Vedtak Vedtak-godkjent mindre reguleringsendring.pdf  
Andre dokumenter Diverse 5VegarIstad28.05.13.pdf  
  Diverse 6Prinsippskisse 1.9.2012.pdf  
  Diverse 7Plantemeny Istadmyrane.pdf  
  Diverse 8Kulturminnerapport.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 4ROS analyse 27.05.2013.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
19.11.2019 19 / 1972 19/01972   Endring av plankart og føresegner   Kunngjøring
Bestemmelser
Diverse
Diverse
Diverse
Diverse
Vedtak
Diverse
Kart
 
X: Y:
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
86020 Istadmyrane industriområde
88012 Istadmyrane