Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1235_2017009
Administrativ enhet 1235
Planident 2017009
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 17 / 2190
Saksnummerinformasjon 17/02190
Plannavn Bolstadøyri stasjon- Mindre endring
Type Mindre reguleringsendring
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På og over grunnen
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 21.11.2017
Kunngjøring av planarbeid 20.08.2019
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Behandling formannskap