Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5401_0251
Administrativ enhet 5401
Planident 0251
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 1347
Saksnummerinformasjon 14/1347
Plannavn Kommunedelplan for hovedveg Breivika - Langnes - Kvaløya
Type Kommunedelplan
Status Planlegging igangsatt
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Per Hareide