Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_0252
Administrativ enhet 5401
Planident 0252
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 1410
Saksnummerinformasjon 14/1410
Plannavn Kommunedelplan for Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.09.2018
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 0252
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram 24.09.2014
Frist innspill  
1. gangs behandling 17.03.2016
Offentlig ettersyn - fra / til 19.05.2017 / 21.07.2017
Endelig planvedtak 26.09.2018
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_0252.pdf  
  Vedtak V_0252.pdf  
  Bestemmelser B_0252.pdf  
  Arealplankart Pk_0252.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_0252.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Merethe Seblom
Saksbehandler Tone Hammer