Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_0253
Administrativ enhet 5401
Planident 0253
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 1060
Saksnummerinformasjon 15/1060
Plannavn Kommunedelplan byutviklingsomr. Stakkevollvegen
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 24.04.2019
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 0253
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram 25.02.2016
Frist innspill  
1. gangs behandling 09.05.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 19.05.2017 / 11.08.2017
Endelig planvedtak 24.04.2019
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_0253.pdf  
  Vedtak V_0253.pdf  
  Arealplankart Pk_0253.pdf  
  Bestemmelser B_0253.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_0253.pdf  
  Diverse D_0253_Storyboard.pdf Storyboard
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Jacqueline Anne Randles