Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3042_1999001
Administrativ enhet 3042
Planident 1999001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksår / sekvensnummer 165 / 89
Saksnummerinformasjon 0165/89
Plannavn Heimretjern Sogn og Fjordane grense.
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 17.06.1999
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Analog
Opprinnelig administrativenhet 618
Opprinnelig planid 1999001
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Bestemmelser 1999001_Bestemmelser.pdf  
  Arealplankart 1999001_Plankart_5.pdf  
  Arealplankart 1999001_Plankart_6.pdf  
  Arealplankart 1999001_Plankart_3.pdf  
  Arealplankart 1999001_Plankart_4.pdf  
  Arealplankart 1999001_Plankart_2.pdf  
  Arealplankart 1999001_Plankart_1.pdf