Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1124_0617
Administrativ enhet 1124
Planident 0617
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 20 / 1444
Plannavn Tananger sentrum felt A1 - Kultursenter
Type Detaljregulering
Status Kun opprettet sak ( foreløpig ikke annonsert )
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 20.08.2020
Kunngjøring av planarbeid 02.07.2020
Frist for uttalelse til planprogram 20.08.2020
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Diverse Melding om oppstart av planarbeid - Plan 0617, Tananger sentrum felt A1 - Kultursenter (351478).pdf  
  Illustrasjon Kart til oppstartsvarsel 01.07.2020.jpg  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Jørgen Eldøy
Saksbehandler Agnethe Berger Øvrebekk
Saksbehandler Endre Vatsvåg