Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1134_201702
Administrativ enhet 1134
Planident 201702
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 556
Plannavn Åsliane
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 04.12.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
16.11.2021 17 / 556   Kun innhold Endring på avkøyring til Åsliane og justering av uttaksområde for massar. Bygningsrådet Vedtak
 
X: 6589103,52 Y: 356028,99
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84