Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1520_KPK-8901
Administrativ enhet 1520
Planident KPK-8901
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksnummerinformasjon 140/91
Plannavn Ørsta kommune - Kommuneplan 1990-2001
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 16.12.1991
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Offentlig
Format Analog
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart Kommuneplan-scanna.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
27.01.2009 2008 / 645 2008/645 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 130/1 - Viddal - oppføring av naust. Klagesak - klagen teke til følgje. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6891994,83 Y: 375348,03
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.03.2009 2008 / 1140 2008/1140 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 4/5 - Tove Halse Digernes Frådeling av bustadtomt. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6904628,19 Y: 344503,29
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.03.2009 2007 / 3401 2007/3401 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 157/3 - Valset - frådeling av tomt kring eksisterande bustadhus. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6895131,85 Y: 361280,45
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.03.2009 2008 / 2072 2008/2072 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 42/3 - Haugen Åmdal - Ole Inge Kolås - : deling av grunn til tre bustadtomter. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6895516,1 Y: 354922,74
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.05.2009 2008 / 2010 2008/2010 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 132/1 - Bjørke Leira - Jonny Bjøringsøy frådeling av tomt til fritidsbustad. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6890061,22 Y: 374411,14
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.06.2009 2009 / 118 2009/118 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 96/8 - Vartdal - frådeling av tomt kring eksisterande bustadhus. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6913516,19 Y: 351989,84
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.06.2009 2009 / 340 2009/340 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 39/19 - Vatne - Harald Vatne frådeling av bustadtomt. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6893578,09 Y: 356774,64
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.08.2009 2008 / 1970 2008/1970 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 46/28 Kristina Leite endring av føremål frå LNF-område til bustadføremål. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6898220,25 Y: 350834,73
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.09.2009 2009 / 554 2009/554 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 16/11 - Nupen - Anne Berit og Kjell Arve Hovdenakk bygging av hus nr 2 på garden. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6900585,06 Y: 352526,18
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.09.2009 2007 / 3440 2007/3440 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 58/13 - "Berget" i Hovdebygda - frådeling av grunn til fritidsbustad. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-D Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6897934,71 Y: 346897,72
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.09.2009 2008 / 1423 2008/1423 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 125/8 - Øye - Johan Øye frådeling av grunn til fritidsbustad. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6897355,61 Y: 379609,56
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.10.2009 2009 / 943 2009/943 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 19/11 - Brekke - Inger Johanne Aarset - frådeling av tomt kring bustadhus, og frådeling av tomt kring løde. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6897997,19 Y: 352315,2
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.12.2009 2008 / 1851 2008/1851 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tussa Nett AS: Graving av kabelgrøft på Myklebustsetra. Omgjering av vedtak i sak 21/9, den 03.03.09. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-D, område for gammal støyl. Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6903737,32 Y: 361585,62
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.05.2010 2009 / 1404 2009/1404 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 125/2 - Elias Øye - frådeling av tomt og bygging av naust. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C. PBL: §1-8. Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6898004,63 Y: 377949,29
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.05.2010 2009 / 2018 2009/2018 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 35/4 - Brautaset - frådeling av tomt kring eksisterande hus på Brautaset i Åmdalen Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6895329,85 Y: 355805,78
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.05.2010 2009 / 1745 2009/1745 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Urke grendalag: Opparbeiding av badeplass i Bøvika på Urke. Påklaga-> vedtaket omgjort-> påklaga-> Fylkesmannen oppheva det omgjorte vedtaket. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-D Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6899924,94 Y: 375122,39
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.05.2010 2010 / 304 2010/304 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 176/2 - Klubbeneset - Sveinung Saltre - Endre arealbruk frå akvakultur - landanlegg til landbruk på delar av gnr/bnr 176/2 på Klubbeneset. Kommuneplanen sin arealdel: Akvakultur landanlegg Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6914126,89 Y: 364483,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.05.2010 2009 / 2052 2009/2052 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tussa nett AS: Framlegging av jordkablar og nettstasjon Kvien Myklebust. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-D Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6907383,81 Y: 353631,59
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.06.2010 2010 / 498 2010/498 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tussa Energi AS: Bygging av Viddal kraftverk Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Nybygg Vedtak
Utforming
  Vis i kart (+)
X: 6891892,26 Y: 375523,9
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.06.2010 2010 / 292 2010/292 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 35/11 - Brautaset - frådeling av grunn kring eksisterande bustad på Brautaset. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6895618,4 Y: 355654,68
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.06.2010 2007 / 2767 2007/2767 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tussa Energi AS: Bygging av Dalegjerdet og Standal kraftverk. Sjå også dispensasjon frå reguleringsplan for Standal massetak. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-D og LNF-B Nybygg Vedtak
Utforming
  Vis i kart (+)
X: 6905287,94 Y: 364191,39
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.09.2010 2010 / 523 2010/523 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 54/1 - Hovdebygda - frådeling av grunn kring eksisterande bustad Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6898082,3 Y: 347649,48
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.09.2010 2010 / 711 2010/711 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 125/6 - Øye - riving og oppatbygging av naust på Øye. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6898009,09 Y: 377947,96
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.10.2010 2010 / 107 2010/107 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Ytre Urke Elveeigarlag - gnr/bnr 121/2, 119 og 120: Bygging av gangbru over Urkeelva. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C og LNF-D Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
Kart
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6901392,68 Y: 373938,99
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.11.2010 2010 / 826 2010/826 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 29/6 - Follestaddalen -riving av uthus og bygging av bustad Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
Innstilling (saksfremlegg)
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6900063,93 Y: 357071,09
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.02.2011 2010 / 1145 2010/1145 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr123/3 - Halekkja Urke - Inge Karl Haandlykken frådeling av tomt til fritidsbustad LNF sone C Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6900339,89 Y: 374224,97
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.02.2011 2007 / 2719 2007/2719 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 129/2 - Stennes Aksel Stennes - gnr/bnr Etablering av molo på Stennes Kommuneplanen sin arealdel og pbl §1-8 Vesentlige terrenginngrep Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6899172,54 Y: 375017,65
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.03.2011 2010 / 1089 2010/1089 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 40/2 - Krøvel - frådeling av bustadtomt på Kommuneplanen sin arealdel, LNF-C Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6894191,45 Y: 354735,11
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.03.2011 2010 / 1298 2010/1298 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr -34/13 - Åmbakk Frådeling av tomt til bustad på Åmbakkane i Åmdalen. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6896023,14 Y: 355567,07
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.05.2011 2010 / 1145 2011/6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 46/3 Jarle Blomvik - Mele - frådeling av tomt til bustad Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6898272,22 Y: 351057,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.05.2011 2010 / 1145 2010/1280 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 58/9 - Ytre-Hovden frådeling av grunn Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6898869,45 Y: 347779,52
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.05.2011 2010 / 1145 2011/417 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tussa Energi AS: bygging av Draura kraftverk på Viddal. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-D Nybygg Vedtak
Kart
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6891464,93 Y: 378691,44
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.06.2011 2010 / 1145 2011/180 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 90/4 - Vartdal - frådeling av tomt kring eksisterande hus på gnr/bnr 90/4. Kommuneplanen sin arealdel: LNF-C Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6916809,81 Y: 358493,93
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.11.2011 2010 / 970 2010/970 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan gnr/bnr 10/2 - Hagen - frådeling av bustadtomt LNF-sone C Deling av eiendom Vedtak Deling av grunn til bustad
Kart Kart
  Vis i kart (+)
X: 6901208,15 Y: 347471,23
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.11.2011 2011 / 909 2011/909 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 172/1 - Ytre-Standal - parkeringsplass ved bomveg LNF-sone D Anlegg av veg, parkeringsplass, mv. Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6909888,57 Y: 363907,69
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.02.2012 2011 / 1191 2011/1191 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 22/6 - Barstad - Dispensasjon for deling av grunn kring eksisterande bustad KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL LNF sone C Deling av eiendom Vedtak Vedtak sak 9/12
Kart Kart/situasjonsplan
  Vis i kart (+)
X: 6898145,99 Y: 355155,98
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.02.2012 2010 / 1071 2010/1071 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 168/2 - Risestøylen, dispensasjon for bygging av 2 sel Kommuneplanen sin arealdel LNF- sone C Nybygg Vedtak Sak nr. 16/12 Risestøylen dipensasjon for bygging av 2 sel
Kart Kart/situasjonsplan
  Vis i kart (+)
X: 6892837,21 Y: 364319,87
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.04.2012 2012 / 69 2012/69 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Sak nr. 38/12 Tilbygg til eksisterande gardsverkstad og ny tilkomstveg for Hovdenakk Maskinering Kommuneplanensin arealdel sone C Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak Hovdenakk disp for bygging av verkstad
Kart kart
  Vis i kart (+)
X: 6894166,95 Y: 356515,12
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.05.2012 2012 / 16 2012/16 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Sak nr. 44/12 Frådeling av eksisterande hus på Ville, Bondalen Kommuneplanen sin arealdel LNF sone C Deling av eiendom Vedtak Vedtak sak 44/12
Kart Kart/situasjonsplan
  Vis i kart (+)
X: 6897027,89 Y: 363334,82
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.05.2012 2012 / 37 2012/37 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Vatne gnr. 39 bnr. 5.Dispensasjon for deling av grunn til bustad Kommuneplanen sin arealdel LNF-C Deling av eiendom Vedtak Vedtak sak 45/12
Kart Kart/situasjonsplan
  Vis i kart (+)
X: 6893094,02 Y: 357037,33
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.05.2012 2010 / 1412 2010/1412 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon for bygging av småbåthamn på Lekneset Kommuneplanen sin arealdel LNF sone C og pbl § 8 strandsonevernet Anlegg av veg, parkeringsplass, mv. Vedtak Lekneset småbåthamn Vedtak sak46/12
Kart lekneset småbåthamn Kart/situasjonsplan
  Vis i kart (+)
X: 6899559,26 Y: 371875,25
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.06.2012 2011 / 1161 2011/1161 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Liadal - dispensasjon for deling av grunn til bustad gnr. 3 bnr. 5 Kommuneplanen sin arealdel LNF-sone C Deling av eiendom Vedtak Liadal gnr. 3 bnr. 5 Dispensasjon for deling av grunn til bustad
Kart kart/situasjonsplan
  Vis i kart (+)
X: 6905168,3 Y: 343853,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.09.2012 2011 / 1777 2011/1777 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Halsen, Bondalen, frådeling kring eksiserande tunområde Kommuneplanen sin arealdel LNF-soneC Deling av eiendom Vedtak Halsen, Bondalen, vedtak
Kart Kart/situasjonsplan
  Vis i kart (+)
X: 6898359,34 Y: 364243,84
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.10.2012 2012 / 153 2012/153 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Viddal gnr. 131 bnr. 2 , frådeling av to parsellar til fritidsbustad Kommuneplanen sin arealel LNF sone C Deling av eiendom Vedtak Viddal gnr. 131 bnr. 2 frådeling av to parsellar for fritidsbustad, vedtak
Kart Kart/situasjonsplan
  Vis i kart (+)
X: 6891720,19 Y: 375663,12
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.10.2012 2012 / 859 2012/859 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Vatne gnr. 39 bnr. 10 frådeling av grunn til bustad Kommuneplanen sin arealdel LNF sone C Deling av eiendom Vedtak Vatne deling av grunn til bustad vedtak
Kart Kart/situasjonsplan
  Vis i kart (+)
X: 6893095,69 Y: 357038,69
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.12.2012 2012 / 1315 2012/1315 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 177/1 - Marine Harveset Norway AS. dispensasjon for utlegging av flytebrygge med landgang ved Sagelva, Saltre Kommuneplanen sin arealdel LNF sone C og pbl §1-8 Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak Marine Harvest Norway vedtak om dispensasjon for lokalisering av flytebrygge med landgang
Kart kart/situasjonsplan
  Vis i kart (+)
X: 6914453,01 Y: 364116,13
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.12.2012 2011 / 1637 2011/1637 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Viddal, nauststø gnr. 131 bnr. 2 Kommuneplanen sin arealdel LNF sone C og 100 m. beltet langs sjø Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak Nauststø Viddal, vedtak
Kart Kart/situasjonsplan
  Vis i kart (+)
X: 6891583,03 Y: 375420,01
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.12.2012 2012 / 725 2012/725 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Viddal gnr. 131 bnr. 1, frådeling av areal til fritidsbustad Kommuneplanen sin arealdel LNF sone C Deling av eiendom Vedtak Viddal gnr. 131 bnr. 1 fårdeling av areal til fritidsbustad
Kart kart/situasjonsplan
  Vis i kart (+)
X: 6891741,26 Y: 375647,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.02.2013 2011 / 1958 2011/1958 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 132/1 - Leira, Bjørke - dispensasjon for deling av grunn til fritidsbustad Kommuneplanen sitt LNF-område sone C pbl § 1-8 Deling av eiendom Vedtak Bjørke, Leira dispensasjon for deling av grunn til fritidsbustad
Kart kart/situasjonsplan
  Vis i kart (+)
X: 6890095,18 Y: 374444,28
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.03.2013 2012 / 1029 2012/1029 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 34/5 - Åmdal - Dispensasjon for riving av eldre bustad og bygging av ny bustad Kommuneplanen sin arealdel LNF-sone C Nybygg Vedtak Vedtak i samfunnsutvalet 12.03.2013
Kart Illustrasjon
  Vis i kart (+)
X: 6896628,74 Y: 355127,77
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.03.2013 2012 / 1338 2012/1338 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 33/79 - Ytre Åm - Åmås maskin, disp. frå LNF- til næringsbygg LNF sone C Nybygg Vedtak Vedtak samfunnsutvalet sak 21/13
Kart Kart
  Vis i kart (+)
X: 6897534,14 Y: 354091,23
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.04.2013 2012 / 1467 2012/1467 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 7/2 - Lianes - Deling av grunn kring eksisterande bustad LNF sone D Deling av eiendom Vedtak Vedtak i samfunnsutvalet sak 27/13
Kart Kart/situasjonsplan
  Vis i kart (+)
X: 6901722,91 Y: 344925,11
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.04.2013 2013 / 2 2013/2 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 28/16 - Langåsen Øy utmark - Dispensasjon for bygging av fritidsbustad , festepkt. 4 Lnf-sone D Nybygg Vedtak Samfunnsutvalet sak 32/13
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6902864,16 Y: 360770,06
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.05.2013 2012 / 1817 2012/1817 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 5/8 - Håvoll - frådeling av nausttomt og tomtetillegg til eksisterande nausttomt LNF-område sone C og 100m beltet langs sjø Deling av eiendom Vedtak Samfunnsutvale sakt 38/13
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6904336,32 Y: 344316,08
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.05.2013 2013 / 244 2013/244 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 36/10 - Nakkestranda - Hovdenakk Maskinering - oppføring av verkstad/næringsbygg LNF-sone C Nybygg Vedtak Hovdenakk Maskinering Vedtak
Kart Hovdenakk Maskinering kart
  Vis i kart (+)
X: 6894353,98 Y: 355922,87
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.06.2013 2013 / 17 2013/17 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 38/6 - Bjørdalen - deling av grunn kring eksiserande bustad LNF- sone C Deling av eiendom Vedtak Vedtak sak 51/13
Kart Kart/situasjonsplan
  Vis i kart (+)
X: 6892281,79 Y: 359430,16
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.06.2013 2012 / 995 2012/995 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 169/1 - Sæbø - deling av grunn til naustføremål/sjøbud LNF-sone C og 100m. beltet langs sjø Deling av eiendom Vedtak Vedtak sak 52/13
Kart kart
  Vis i kart (+)
X: 6900562,65 Y: 368928,28
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.06.2013 2013 / 701 2013/701 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr/Bnr 23/18 - Bakkesmia AS - Dispensasjon arealbruk kommuneplan LNF sone C LNF sone C - Bestemmelse om arealbruk Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6898929,98 Y: 355969,74
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.06.2013 2012 / 1414 2012/1414 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan gnr/bnr 7/2- Elias Lianes- Garasje til bustad i LNF-område arealbruk i LNF-område sone C Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6901727,21 Y: 344940,39
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.07.2013 2013 / 1002 2013/1002 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/Bnr 156/2,3,4 - Metrologisk Institutt - Dispensasjon frå arealføremålet LNF sone C - Bestemmelse om arealbruk Innhegning, skilt, reklame ol     Vis i kart (+)
X: 6895201,91 Y: 359025,13
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.07.2013 2013 / 958 2013/958 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/Bnr 169/148 - Nils Aklestad - Dispensasjon arealføremål i LNF sone C LNF sone C - Bestemmelse om arealbruk Mur     Vis i kart (+)
X: 6900675,83 Y: 368956,25
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.07.2013 2013 / 1067 2013/1067 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/Bnr 16/109 - Gry Juel Engeset - Dispensasjon frå arealbruk i kommuneplan LNF sone C - Arealbruk Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6900320,57 Y: 352054,05
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.07.2013 12 / 766 12/766 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/Bnr 38/71 - Ragnhild Bjørdal Berg - Dispensasjon arealbruk LNF sone C LNF sone C - Bestemmelse om arealbruk Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6892491,92 Y: 359057,52
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.08.2013 2013 / 13 2013/13 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/Bnr 34/8 - Tussa Nett AS - Dispensasjon frå arealbruk LNF sone C Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6896335,08 Y: 354939,18
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.08.2013 2013 / 43 2013/43 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Deling av grunn til bustad Kommuneplanen LNF-sone C Deling av eiendom Vedtak Deling av grunn til bustad
  Vis i kart (+)
X: 6898998,91 Y: 351449,56
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.09.2013 2013 / 1372 2013/1372 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/Bnr 103/4 - Ørsta kommune - Dispensasjon frå arealføremål LNF sone C - Bestemmelse om arealbruk Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6909324,09 Y: 351735,65
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.10.2013 2013 / 534 2013/534 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan gnr/bnr-46/3-Melle- frådeling av eksisterande bustad Kommunedelplanen sin arealdel LNF sone C Deling av eiendom Illustrasjon oversiktskart
Vedtak Vedtak sak 72
  Vis i kart (+)
X: 6898268,98 Y: 351103,76
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.10.2013 2013 / 1309 2013/1309 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan gnr/bnr 39/9-Vatne- bygging av naust Kommuneplanen sitt LNF-område sone C og vernesone på 50 m langs Vatnevatnet Nybygg Vedtak Sak 73
  Vis i kart (+)
X: 6892906,3 Y: 356646,41
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.10.2013 2013 / 236 2013/236 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan gnr/bnr 58/13 Ytre-Hovden-deling av grunn til fritidsbustad Kommuneplanen sin arealdel LNF-sone C Deling av eiendom Vedtak Vedtak sak 71
Illustrasjon Situasjonsplan
  Vis i kart (+)
X: 6897898,63 Y: 346945,08
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.11.2013 2013 / 1572 2013/1572 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 130/1: Dispensasjon for omgjering av mellombels annleggsveg til permanent veg LNF-sone D Veg, parkering etc. Vedtak Sak86
Illustrasjon Kart
  Vis i kart (+)
X: 6891953,04 Y: 376951,46
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.11.2013 2013 / 250 2013/250   Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 170/7 - frådeling av eksisterande hus LNF-B Deling av eiendom Vedtak Vedtak sak 85/13
  Vis i kart (+)
X: 6906134,26 Y: 366314,04
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.01.2014 2013 / 1506 2013/1506 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 153/5 Rekkedal dispensasjon for deling av grunn til bustad Kommuneplanen sin arealdel LNF sone C Deling av eiendom Vedtak Vedtak i safunnsutvalet sak 4/14
Kart Grunnkart med påteikna tomt
  Vis i kart (+)
X: 6895528,27 Y: 362392,98
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.01.2014 2013 / 1391 2013/1391 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Gnr/bnr 3/2 - Jørn Olav Liadal og Torunn Aag - Dispensasjon frå pbl § 1-8 LNF sone C - Plan- og bygningslova § 1-8 Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6904809,32 Y: 343912,09
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.02.2014 2014 / 330 2014/330 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr/bnr 18/505 - Tomas og helene Solbakken - Dispensasjon arealføremål LNF sone C LNF sone C - Bestemmelse om arealbruk Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6898998,87 Y: 351412,02
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.03.2014 2013 / 955 2013/955 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr/bnr 61/4 Sørheim dispensasjon for bygging av naust Kommuneplanen sin arealdel LNF sone C og plan- og bygningslova §1-8 Nybygg Vedtak Vedtak samfunnsutvalet sak 19/14