Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1520_RV655
Administrativ enhet 1520
Planident RV655
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksnummerinformasjon ukjend
Plannavn Kommunedelplan Høgebru - Ørsta sentrum
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 03.10.1994
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Format Analog
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart Rv655_Kommunedelplan-Høgebru-Ørsta-sentrum_plankart.pdf  
  Vedtak Rv655_Høgebru-Ørsta-sentrum_vedtak.pdf  
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
KPK-8901 Ørsta kommune - Kommuneplan 1990-2001